Herreklubbens generalforsamling lørdag den 31. oktober er UDSAT

Udsættelse af herreklubbens generalforsamling lørdag den 31. oktober.
Bestyrelsen har besluttet at udsætte vores generalforsamling med baggrund i forsamlingsforbud over 10 personer med baggrund i coronaregler.
Første mulighed er den 28.11.20.
Om det er muligt med denne dato er ikke sikkert.
​Skulle det blive muligt den 28.11.20 så informerer vi medlemmerne hurtigst muligt.
På bestyrelsens vegne
Carl Johan Ringgaard


Indkaldelse til Herreklubbens Generalforsamling 

Lørdag den​ 31. oktober 2020


Sted: Klubhuset


Dagsorden


Pkt. 1​ Valg af dirigent.


Pkt. 2​ Formandens beretning


Pkt. 3​ Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.


Pkt. 4​ Fastsættelse af kontingent og medlemskriterier​Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300 årligt.


​Pkt. 5 ​Indkomne forslag.​Evt. forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Dvs. den 17. oktober 2020.


Pkt. 6​ Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.​På valg er:​​Carl Johan Ringgaard  - Per Brønserud - og Jan Thomsen ​(alle 3 modtager ikke genvalg).

​Bestyrelsen foreslår: Jan Heiss – Jan Larsen – Tonny Konstmann (alle 3 modtager valg)​​


​Valg af suppleant for 1 år. Best. foreslår Torben Nielsen (modtager valg)


Pkt. 7 ​Valg af revisor og 1 suppleant for 2 år​


Pkt. 8 ​Eventuelt

Inden generalforsamlingen afholder vi traditionen tro en hyggerunde golf.

Efter generalforsamlingen er der spisning. Vælg mellem gule ærter eller dansk bøf.


Af hensyn til bestilling af mad er sidste frist for tilmelding mandag den 26. oktober kl. 12.00

 

Tilmelding ved at skrive sig på liste i KIK huset eller allerbedst ved at tilmelde sig i golfbox.


Link til tilmelding


Dagens program:

Kl. 10.00​  Golfmatch

Kl. 14.00​  Generalforsamling

Kl. 15.00 ​ Spisning og kammeratlig hygge


Bestyrelsen

12. oktober 2020