Fritspilsaftale med Sønderborg Golfklub

​Mellem de underskrevne Sønderborg Golfklub (SGK) og Nordborg Golfklub (NGK) er indgået gensidig aftale om medlemmerne i de to klubbers adgang til spil på genpartens bane på nedenfor anførte betingelser.

1. Kun fuldtidsmedlemmer og fuldt betalende medlemmer af SGK og NGK har adgang til aftalen.

2. For at deltage i aftalen skal spilleren have været medlem af nuværende hjemmeklub i minimum 3 år.

3. Spilleretten er gældende for perioden 1. april 2021 til 31. oktober 2021.

4. For deltagelse i ordningen erlægges et årligt engangsbeløb på kr. 500,00. Beløbet er fast uanset tidspunktet for medlemmets indtræden i ordningen.

5. Medlemmerne køber og betaler for fritspilsretten i egen hjemmeklub. For hver spillerettighed en klub sælger, afregnes det fulde beløb til samarbejdspartneren den 1. november 2021.

6. Medlemmer af ordningen har fri adgang til brug af alle faciliteter på genpartens bane, herunder 18-huls bane, par-3 bane og alle udendørs træningsfaciliteter.

7. Ved spil på genpartens bane skal medlemmerne registrere sig som greenfee spillere på lige vilkår med øvrige greenfee spillere og med de rettigheder og pligter der gælder for greenfee spillere.

8. Spilleretten gælder alene private runder. Til åbne-/invitationsturneringer er betingelser og rettigheder som for andre gæster.

9. Det er ikke muligt at blive medlem i samarbejdspartnerens ”Klubber i Klubben”.

10. Ved salg af optionen, tilmelder hjemmeklubben medlemmet i en til formålet oprettet, statisk gruppe i GolfBox, som er synlig i begge klubber.

11. Ved udmeldelse af golfklubben i løbet af sæsonen bortfalder medlemmets rettigheder i forhold til denne aftale. Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke.

12. Den enkelte klub fastlægger selv proceduren for salg af aftalen.

13. Øvrige indbyrdes generelle greenfeeaftaler vedrørende medlemmer, som ikke har fritspil, påvirkes ikke af denne fritspilsaftale.

Efter aftalens udløb evalueres denne i de to klubber ud fra kriterier som bl.a. udnyttelse, banebelægning og økonomi og en eventuel fornyelse af aftalen forhandles senest 31. januar 2022.

Nordic Golf Circle

​​

Nordborg Golfklub har indgået en aftale om fritspil på hinandens baner med følgende klubber i Nordic Golf Circle:

Birkemose
Blåvandshuk
Frederikshavn
Mollerup
REE Golf
Svendborg
Værebro
Næstved

Tilbuddet gælder alle vores fuldtidsseniorer og ungseniorer og koster ikke noget ud over det normale kontingent til Nordborg Golfklub.

Alle detaljer i aftalen kan ses her: Nordic Golf Circle aftale.

Denne nye aftale kan også være interessant for vore Klubber i Klubben, idet alle deltagende klubber tilbyder os tidlige blok-reservationer for en pris på 100-150 kr. per deltager.