Fritspilsaftale med Sønderborg Golfklub

​Mellem de underskrevne Sønderborg Golfklub (SGK) og Nordborg Golfklub (NGK) er indgået gensidig aftale om medlemmerne i de to klubbers adgang til spil på genpartens bane på nedenfor anførte betingelser.

1. Kun fuldtidsmedlemmer og fuldt betalende medlemmer af SGK og NGK har adgang til aftalen.

2. For at deltage i aftalen skal spilleren have været medlem af nuværende hjemmeklub i minimum 3 år.

    Overgangsordning: Aftalens pkt. 2 er ikke gældende i 2018. I stedet gælder, at spilleren skal have været medlem af nuværende hjemmeklub i hele 2016 og hele 2017.

3. Spilleretten er gældende for perioden 1. april 2018 til 31. oktober 2018.

4. For deltagelse i ordningen erlægges et årligt engangsbeløb på kr. 600,00. Beløbet er fast uanset tidspunktet for medlemmets indtræden i ordningen.

5. Medlemmerne køber og betaler for fritspilsretten i egen hjemmeklub. For hver spillerettighed en klub sælger, afregnes det fulde beløb til samarbejdspartneren den 1. november 2018.

6. Medlemmer af ordningen har fri adgang til brug af alle faciliteter på genpartens bane, herunder 18-huls bane, par-3 bane og alle træningsfaciliteter.

7. Ved spil på genpartens bane skal medlemmerne registrere sig som greenfee spillere på lige vilkår med øvrige greenfee spillere og med de rettigheder og pligter der gælder for greenfee spillere.

8. Spilleretten gælder alene private runder og åbne-/invitationsturneringer. Spilleretten gælder således ikke deltagelse i klubturneringer, Company Days eller andre aktiviteter, med mindre samarbejds-partneren, der afholder aktiviteten, giver tilladelse hertil.

9. Det er ikke muligt at blive medlem i samarbejdspartnerens ”Klubber i Klubben”.

10. Ved salg af optionen, tilmelder hjemmeklubben medlemmet i en til formålet oprettet, statisk gruppe i GolfBox, som er synlig i begge klubber.

11. Ved udmeldelse af golfklubben i løbet af sæsonen bortfalder medlemmets rettigheder i forhold til denne aftale. Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke.

12. Den enkelte klub fastlægger selv proceduren for salg af aftalen.

13. Øvrige indbyrdes generelle greenfee aftaler vedrørende medlemmer, som ikke har fritspil, påvirkes ikke af denne fritspilsaftale.

Sønderborg/Nordborg  15.12.2017