Banestatus den 23. november

Spil på vinterbane - gældende fra den 1. december:

​Efter gode og konstruktive samtaler mellem medlemmer, bestyrelsen og greenkeeperstaben har vi besluttet, at vinterbanen ikke vendes og der kan spilles til sommergreens - dog med følgende restriktioner:

- Kun hul 1 til 9 holdes åbne for spil til sommergreens, når vejret tillader det.

- Når frosten eller sneen sætter ind, SKAL der spilles til blåt flag med snefnug på, som står ude foran hver green på fairway.

- Der spilles fra tee 53 (hul 4 fra 48), og der skal tees op på fairway.

- Hul 10 til 18 lukkes ned, og det er ikke tilladt at færdes der. På bag-9 er der mange lavtliggende huller, der hurtigt bliver meget våde hen over perioden og slides hurtigere

- Kørsel med buggy og andet motoriseret køretøj samt trolley er ikke tilladt - kun bærebag.

- På drivingrangen vil et par af de gamle måtter være til rådighed sammen med 300-400 bolde. Når disse bolde er slået ud, virker selvhentersystemet bedst.

- Puttinggreenen vil være lukket i hele perioden.

- Par-3 banen er åben for spil hele vinteren.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Banestatus den 3. November

​Efter en lang, varm og tør sommer med meget golfspil, begynder nu vinter forberedelserne nu på banen.

Efter den megen nedbør her i oktober, er banen nu fedtet, hvilket medfører at:

Vi lægger op på fairways og bolden må rengøres

Lægge evt. turfs på plads.

Topdress turfmærker på teestederne på par 3 hullerne.

Rette nedslags mærker op på greenen.

Kørsel med buggy og andre motoriserede køretøjer, skal foregå i semirough.

Når så frosten kommer vil banen blive vendt (som de sidste år) hvor vi spiller fra et vinterteested i nærheden af greenen og op til flaget som står på tee 53.

Dette for at flytte sliddet på banen og for at beskytte vores greens.

Klippehøjde på tee og forgreens er sat op til 15mm og fairways op til 19mm. Dette for at have mere græs og dermed mindre fedtet jord og smadder.

Pas godt på banen, det er den eneste vi har.

Med venlig hilsen

Chefgreenkeeper

Henning D. Christiansen

Nordborg golfklub

Tlf. 25795609

Mail cg@nordborg-golfklub.dk

Banestatus den 14. september

Alle greens er nu proppet på banen. Greenfee er nedsat til 200 kr. resten af ugen.​

Banestatus den 7. september

​Greenkeperen oplyser at der proppes greens mandag den 12. september

Banestatus den 3. juni

Vildnis

Der har været en del ønsker omkring klipning af vildnis på golfbanen, idet mange bolde forsvinder, hvis man skulle slå derud og tidsforbruget for en runde øges pga. søgning efter bolde. Dog skal det siges, at vildnisset er der af flere årsager;

- definerer konturerne på banens huller

- tilfører en sværhedsgrad til banen. Hvor andre baner har skov eller vand, så har vi græs. I øvrigt et karaktertræk mange greenfeespillere melder positivt tilbage omkring. Dog skal det selvfølgelig ikke være på bekostning af flere bolde på en runde.

For at imødekomme ønskerne fra medlemmers side, uden at gå for meget på kompromis med banens layout og sværhedsgrad, har chefgreenkeeperen, bestyrelsen og baneudvalget valgt at lave en ændring til plejeplanen, der ellers blev iværksat sidste år. Denne ændring medfører, at der klippes en ekstra bredde rough (klippes af vildnis) der, hvor det kan lade sig gøre, således vildnisset kommer længere væk fra det kortklippede areal. Banen bliver dermed lidt lettere at spille, flere bolde bliver fundet, søgetiden nedsættes, mens vi holder på banens layout.

Der vil derfor også de næste par uger blive klippet mere rough, så den nye klipning rough kommer til at ud som den allerede eksisterende. Lige nu er det ikke så pænt, da efterløberen lægger græsset lidt ned i klipningen. Tålmodighed skal der til…

På vegne af greenkeeperstaben og bestyrelsen

Bo Holst Jessen

Baneudvalgsformand

Banestatus den 3. maj

Vi har nu været igennem et meget tørt forår og særligt april var rekordtør og kold om natten.

Samtidig havde vi store problemer med vores vandingsanlæg, som vi ikke kunne få startet op efter branden. Vores greens var jo hårdt ramt efter vinteren og pga. det kolde og tørre vejr var de svære at få i gang.

Det ser ud til, at temperaturen kommer højere op om natten, så nu kommer de sig hurtigere.

På onsdag den 4. maj vertikalskæres greens og torsdag bliver alle greens eftersået, topdresset og slæbt over med net, så vi får en bedre green overflade.

- Fairway er klippet som de så ud sidste år mellem 20 og 30 meter brede og 15mm klippehøjde, rundt om fairway er der et ca. 10m bredt bælte af semirough med 34mm klippehøjde og

Rundt om semirough er der et bælte på ca. 5 m med rough i 80mm klippehøjde. Det samme som vi havde sidste år. Teesteder og forgreens klippes i 11mm højde.

- Toiletvognen er kommet frem i lyset igen og er først og fremmest til kvinder.

- Der er blevet plantet små 30 sommerfugle buske for enden af den korte fairway på hul 16, så det kan ses, at fairway ikke forsætter ligeud efter bunkeren, men at græsset bliver højere der.

- Ligeledes er der efter forespørgsel på generalforsamlingen, blevet sat et beskyttelsesnet op på venstre side af greenen på hul 7. Det står i en vinkel og giver beskyttelse til dem som benytter tee 48 og 53, imens de venter på, at dem som bruger tee 58 og 61 på hul 8, og beskyttelse mod bolde der kommer fra 7. tee.

- Hvis I her i maj måned møder nogle mennesker, som slet ikke passer ind i billedet af en golfbane, så bare rolig, så er det nok de dykkere, som kommer for at fiske golfbolde op af vores søer.

- Vores nye elektriske greenklipper er kommet i gang og kører næsten lydløst rundt på banen.

- Maskinhuset er efter branden næsten færdig lavet, der mangler dog lidt strøm og indretning.

Til sidst vil jeg gerne sige tak for den kæmpe indsat der blev leveret på arbejdsdagen af alle de mange trofaste frivillige, der møder op år efter år, desværre kunne jeg for første gang i 25 år ikke selv deltage, men alt lykkedes perfekt. MANGE TAK FOR DET.

Pas godt på banen, det er den eneste vi har.

Venlig hilsen

Henning Christiansen

Chefgreenkeeper​

Banestatus den 14. marts - I MORGEN SKER DET!

I morgen tirsdag den 15. marts bliver banen vendt, så vi kan spille den rigtige vej rundt igen og spille til greens

Der vil dog være nogle begrænsninger;

- Der kan kun spilles fra tee 53, indtil alle teestedsklodser sættes ud på alle teesteder i næste uge.

- Fairways kan desværre først klippes i næste uge, da maskinen er til stort eftersyn efter branden.

- Semirough kan først klippes, når fairway er klippet første gang.

- Greens bliver klippet første gang på onsdag

Det vil være muligt for de medlemmer, som har købt årskort til buggies at låne en nøgle ved mig, så man kan køre rundt. 

Alle markeringspæle så fx hvide UOB, røde, røde med grøn top mm. bliver først sat i på "Frivillig arbejdsdag"​.

Teestedsskilte, 100 m., 150 m. og 200 m. afstandspæle bliver først sat ud, som vi bliver færdige til det. Pas godt på banen - det er den eneste, vi har.

Venlig hilsen

Chefgreenkeeperen

Banestatus den 9. marts

Banen åbner for brug af trolleys fra lørdag morgen. Det begynder at dufte af forår...​

Banestatus den 4 marts

Så kan golfudstyret atter luftes på banen, der åbnes i morgen lørdag. ​Enkelte steder er bundforholdene stadig temmelig våde, så tag hensyn til banen og træk bolden ud derfra mod mere tørt underlag. - Tak og god weekend!

Banestatus den 2. marts

Efter endnu en banevandring i dag må vi konstatere, at banen stadig er meget våd. Derfor holder vi banen lukket t.o.m. fredag den 4. marts og HÅBER, at vejret holder indtil, så vi kan spille i weekenden. ​

Banestatus den 28. februar

Banen er fortsat lukket t.o.m. onsdag indtil videre. ​

Baneopdatering den 22. februar

Vi er desværre nødt til at lukke banen indtil der informeres om andet pga. de store vandmængder, der er kommer over os de seneste dage

Baneopdatering den 18. februar

​Stormen Nora rammer Nordborg Golfklub senere i dag.

For at beskytte flagstænger og flag bliver de taget op af hullet og lagt ved siden af

De bliver sat igen på mandag.

Baneopdatering den 7. januar​

Det nye år er startet med meget regn og temperaturer mellem - 7 og +10grader
Dette gør det vanskelig for græsset, skal det gå i hi eller skal det gro.
Den megen regn gør, at det stadig er meget vådt at færdes på banen, nogle steder er det okay og andre steder er det rigtig vådt.
Prøv så vidt det er muligt at gå uden om disse meget våde områder.
Pga. de forholdsvis høje temperaturer gror græsset stadig lidt og derfor kan der på bag ni være meget græs på fairway og det kan være
svært at finde bolden. For ni er nok lettere at spille.
Pas godt på banen, så derfor er kun bærebags et tilladt og der skal tees op.

Undgå at spille tidligt om morgenen i frostvejr, da græsset tager skade af det.

Baneopdatering den 1. december

​Efter mange dage med meget regn er vi desværre nødt lukke banen for køretøjer

Det er meget smattet og feddet og der står vand flere steder på banen

Dvs. alle køretøjer med hjul er ikke tilladt, der er vil dog senere når det tørrer af igen,

være mulighed for at åbne op for buggykørsel

Så fra og med i dag vil det kun være muligt at spille golf med bærebag og at man teer op på fairway. Som sagt er det meget vådt derude , så vær venlig at overveje om virkelig er nødvendig at spille lige nu.

PS.  Desværre havde vi jo brand i fredags og jeg vil gerne opfordre de spillere med bagrum op mod værkstedet om at hente deres golfudstyr og tømme disse skabe. Når nedbrydning og opbygning står disse skabe i vejen for arbejdet.

Med venlig hilsen

Chefgreenkeeper

Henning D. Christiansen

Nordborg golfklub

Tlf. 25795609

Mail cg@nordborg-golfklub.dk

Baneopdatering 23. november 2021

​På grund af disse vinterforhold er greenfee nedsat til 100 kr.

- uden mulighed for yderligere rabatter.

slide1

Nu er tiden desværre kommet, hvor morgenfrost og sneskimmel angreb gør, at det er tid til at vende banen, så at vi ikke mere kan spille til sommer greens.

Dette for at beskytter vores greens og så sneskimmel angrebet ikke breder sig.

Derfor skal banen fra onsdag morgen spiller baglæns dvs.

Man starter ved siden af greenen på hul 18, hvor der er sat teesteds klodser og et hul nr. fra puttinggreenen.

Her slår man så ud og følger fairway op til tee 48 (på nogle huller er det tee 53) og chippe hen til det rød/hvide vinterflag.

Når bolden er inden for snor længden, lægges der et slag til totalscoren på hullet.

Herefter fortsætter baglæns rundt til hul 17, 16, 15 osv.

Hvis man kun ønsker at spille for 9, startes der ved klodserne ved siden af grenen på hul 9 og derfra videre mod teestedet hvor flaget står på tee 53

Herefter fortsætter baglæns rundt til hul 8, 7, osv.

Det er stadig vådt og fugtigt derude, men der er stadig åben for klubbens egne buggys.

Kør forsigtig og kun i simirough.

God tur og pas godt på banen, det er den eneste vi har.

​​

Med venlig hilsen

Chefgreenkeeper

Henning D. Christiansen

Nordborg golfklub

Tlf. 25795609

Mail cg@nordborg-golfklub.dk

​Klipning af vildnis startet den 8. juli