Lokale regler

Lokale regler for Nordborg Golfklub 2019

1) Banemarkeringer:

    Hvide markeringer                     Out of bounds 

    Røde markeringer                     Strafområde 

    Blå markeringer                         Areal under reparation 

    Blå markeringer med grøn top  Areal under reparation med spille-            forbud Markeringerne kan være pæle, plader eller afstribninger

2) Alle bænke, skraldespande og udlagte sten placeret i stenmel på            banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse          uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter            Regel 15.2.

3) Grusvejen, der gennemskærer hullerne 2,4 og 8, selv hvor denne            ikke er kunstigt overfladebelagt, behandles som en ikke-flytbar                forhindring, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

4) En bold, der krydser out of bounds ved Mikkelshave, grusvejen der        løber langs hullerne 1,5,8 og 18, er out of bounds, selvom den                kommer til at ligge stille på en anden del af banen.                                    Out of bounds grænsen er markeret med hvide markeringer.

​5) Nyplantede træer identificeret ved støttepæl er områder med                  spilleforbud:

    Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et          strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et            sådant træ er til gene for spillerens stance eller området for det                tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Godkendt af DGU 01-01-2019

Alle afstandsmarkeringer angiver den direkte afstand fra markeringen til midten af green.