Lokale regler

1. Banemarkeringer:


Hvide pæle:  Out of bounds​

Gule pæle/tallerkener: Vandhazard

Røde pæle/tallerkener: Parallel vandhazard

Blå pæle: Areal under reparation

Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Alle afstandsmarkeringer, gule og røde hazardmarkeringer samt skilte, bænke og affaldsspande er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

3. Grusvejen, som gennemskærer 2., 4. og 8. hul er en ”ikke-flytbar forhindring”. Regel 24-2.

4. En bold, der krydser Out of Bounds ved Mikkelshave, markeret med hvide pæle, og kommer til hvile på den anden side, er out of bounds, selvom den ligger på en anden del af banen. Mikkelshave er grusvejen der løber langs hullerne 1-5-8 og 18.

5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1

6. Beskyttelse af nyplantede træer markeret med støttepæle. Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring)

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul. Slagspil – to straffeslag.

7. Afstandsmåling: For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

​8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Godkendt DGU Januar 2017.

Alle afstandsmarkeringer angiver den direkte afstand fra markeringen til midten af green.