Projekt 25 - golfbane til de næste 25 år

Projekt 25 er et banerenoveringsprojekt, planlagt af klubbens bestyrelse og baneudvalg i samarbejde med konsulenter, eksperter fra DGU og eksterne firmaer.​

Når finansieringen er på plads forventer vi - med medlemmernes opbakning - at projektet kan gennemføres i løbet af 2018.

Projektvision

Opgradere og tilpasse Linak Course til ændrede betingelser for drift af golfbane

 • Bedre dræning pga. ændrede klimaforhold (mere nedbør)
 • Flytte spillet væk fra våde områder
 • Redesigne bunkere for optimering af vedligeholdelse

Tilpasse Linak Course til visionen for Nordals Natur- og Oplevelsespark

 • Turisme
  • Høj kvalitet på niveau med Nordals Ferieresort
 • Naturoplevelser
  • Integrere banen med Oksbøl skov
  • Ændre skiltning til natur materialer

Modernisere Linak Course til nutidens golf trends

 • Bedre flow (undgå langsomt spil)
 • Gøre golf til en positiv oplevelse
 • Spil banen i den længde der passer dit niveau
Medlemsmøde 26. februar 2018
På mødet blev der præsenteret en række planer og forslag. Disse findes - sammen med endnu flere detaljer - herunder:​

​          ​Indledning og hulforløb
          Projekt 25 masterplan

​          Dræningsoversigt
​          Dræningsrapport
​          Dræningsplan

​          Finansieringsplan

Status på medlemsbidrag (12.6.2018)


2018-06-13 23_23_23-microsoft excel - finansieringsstatus (thermometer)-p25

​​​​Stor tak til alle bidragsydere.

Som det fremgår ovenfor, har vi nu nået de planlagte mål for frivillige medlemsbidrag til Projekt25.

​Det er en imponerende og fantastisk opbakning vi ser fra medlemmerne.

Men, da det desværre halter med bidragene fra de private fonde (foreløbig har kun Fabrikant Mads Clausens Fond tilgodeset vores projekt), gør det bestemt ikke noget, at vi sprænger rammerne for medlemsbidrag.

I takkelisten med de givere, som ikke har udbedt sig annonymitet kan du checke, at dit bidrag er vel ankommet. Ligesom du kan se, om vi har dit CPR/CVR-nummer. Hvilket er nødvendigt, hvis du vil have skattefradrag i 2018. Hvis du vil have det ændret, så kontakt kassereren. Evt. via mail til kasserer@nordborg-golfklub.dk .

Listen findes her....

Kontoen er stadig åben, så alle, der endnu ikke har givet deres bidrag til fremtidens bane, har stadigvæk en chance.

Indbetal min. 500 kr. på én af følgende konti (husk at opgive navn og evt. medlemsnummer og CPR-nummer):

Mobilepay 30 51 56 09

Konto 8010 1682567