Banestatus

Opdatering den 17. april 2019

Banen er fint tør med masser af græs i fairways

Både fairways, greens, teesteder og nu også roughen er blevet klippet. 

Greens er prikket og gødet, og kommer sig stille og roligt. De vil nu blive vertikalskåret, dresset og eftersået.

Projekt25

​Der er sket mange ting på banen i den sidste tid:

- der er plantet 10.000 små træer, som med tiden bliver til 2ha skov

- 150 solitære træer er plantet på udvalgte steder

- et lille hold af ihærdige frivillige medlemmer er snart færdige med reparationer og etablering af nye bunkers på bagni. Der fortsættes på forni. Når græsset er spirret på bunkerkanterne, åbnes de for spil. Glæd jer til det nye sand og de strategiske placeringer af bunkerne.

- fundamentet til broen over kanalen på hul 10 er støbt, og broen monteres, når betonen er hærdet.

Vi opfordrer stadig til ikke at gå eller køre i de områder, der er nysåede og under reparation.

Vær opmærksom på 3 midlertidige lokalregler, som giver frit drop fra gener fra dræningen, bunkers uden sand og fra de nye skovarealer.

Med venlig hilsen
Baneudvalget og

Chefgreenkeeper
Henning D. Christiansen

Den nye bro over kanalen på hul 10 er nu på plads og taget i brug.

Linak Course. Oversigtsbilleder februar 2019 ​ (Svend-Erik)

Nyplantning af træer. Billeder taget medio april 2019 (Svend-Erik)