Lokalregler

Lokalregler for Nordborg Golfklub 2021

1) Banemarkeringer

Hvide markeringer                 Out of bounds

Røde markeringer                  Strafområde

Blå markeringer                      Areal under reparation

Markeringer med grøn top   Områder med spilleforbud

Markeringerne kan være pæle, plader eller afstribninger.

2) Alle bænke, skraldespande og udlagte sten placeret i stenmel på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

3) Grusvejen, der gennemskærer hullerne 2,4 og 8, selv hvor denne ikke er kunstigt overfladebelagt, behandles som en ikke-flytbar forhindring, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

4) En bold, der krydser out of bounds ved Mikkelshave, grusvejen der løber langs hullerne 1,5,8 og 18, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen. Out of bounds grænsen er markeret med hvide markeringer.

5) Ved spil af hul 18 er fairway og kortere klippede områder på hul 9 out of bounds. Out of bounds grænsen er defineret af kanten til fairway.

6) Out of Bounds: Grænsen til out of bounds bag 9. og 18. green defineres af den banenære kant af stenmelsstien.

​7) Nyplantede træer identificeret ved støttepæl er områder med spilleforbud:

Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller området for det tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Godkendt af DGU maj 2021.

Afstandsmarkeringer:

Afstandsmarkeringer udgøres af pæle i kanten af semi-rough.

Pæle med 4 hvide striber= 200m

Pæle med 3 gule striber= 150m

Pæle med 2 røde striber= 100m

Alle afstandsmarkeringer angiver den direkte afstand fra markeringen til midten af green.